Spaces

Studio equipment

Musical equipment

Studios

Studios

(EN) A fully equipped studio of 140m2 with a control room, headed by the classical mixing console Raindrik LN 1 Symphony 48-channel, and two recording rooms: the big A and small B.

(ES) Un estudio totalmente equipado de 140m2, con una sala de control capitaneada por la clásica mesa de mezclas Raindrik LN 1 Symphony de 48 canales, y dos salas de grabación: la grande A y la pequeña B.

(CA) Un estudi totalment equipat de 140m2, amb una sala de control capitanejada per la càssica taula de mescles Raindrik LN 1 Symphony de 48 canals, i dos sales de grabació: la gran A i la petita B.